Over ons

Voedselbank Oldambt is een stichting die ……

Organisatie

Voedselbank Oldambt is een stichting die gratis voedselpakketten uitdeelt aan de inwoners van de gemeenten Oldambt en Pekela, die op of onder de armoedegrens leven. Het is een particulier initiatief, los van enige wettelijke instantie zoals een gemeentelijke dienst. We zijn lid van de vereniging voedselbanken Nederland, die ook de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket heeft vastgesteld. Voedselbank Oldambt heeft het groene certificaat van de Voedsel en Warenautoriteit. Bij de stichting werken uitsluitend vrijwilligers. Voedselbank Oldambt is een zelfstandige stichting en staat bij de KvK ingeschreven onder nummer KVK 01145214.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 

  • Stina Koning, voorzitter
  • Jan Wakker, penningmeester
  • Klaas de Vries, vice secretaris
  • Jan Dijkhuis, algemeen bestuurslid
  • Vacant: secretaris.

Historie

Stichting Voedselbank Oldambt is ontstaan vanuit een particulier initiatief om de voedseloverschotten te verdelen onder de mensen die op of onder de armoedegrens leven. Om de armoedespiraal te doorbreken is echter meer nodig dan het verstrekken van voedsel. Daarom is naast de stichting Voedselbank Oldambt ook Stichting Azzur opgericht. Deze stichting verzorgt de intakegesprekken en bewaakt de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Ook biedt stichting Azzur begeleiding in bredere zin. De voedselbank is klein begonnen, met in de eerste jaren een cliëntenbestand van 60 gezinnen. Door de toegenomen armoede is de organisatie gegroeid naar ongeveer 400 gezinnen. 

De eerste uitgifte was vanuit een schuurtje achter een woning. Door de sterke toename en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan het bewaren van voedsel, is de voedselbank nu gevestigd aan de J.A.Koningstraat 28b. Ook organisatorisch is het gegroeid van enkele vrijwilligers naar ongeveer 90 wat een meer bedrijfsmatige aanpak vereist. Om de doelstelling te blijven realiseren, is de voedselbank steeds meer aangewezen op voedselinzamelingsacties en andere ondersteunende initiatieven. In samenwerking met stichting Azzur hebben we contacten met een netwerk van organisaties om de mensen uit de armoede te helpen. De voedselbank blijft bestaan zolang dit nog noodzakelijk is.

Doneren en giften

Voor donaties en giften kan er contact worden opgenomen de Voedselbank Oldambt.
Het is ook mogelijk om donaties en giften te storten.
Dit kan op rekeningnummer, NL06RABO0113309333 t.n.v. Voedselbank Oldambt, te Winschoten.
De voedselbank Oldambt heeft een ANBI verklaring.

Overige

Voedselbank Oldambt is een erkend leerbedrijf

Financiële jaarverslagen Voedselbank:

Als bijlage is zijn hier de volgende financiële jaarverslagen te vinden: (Klik er op om te downloaden)

Share This